Nordre Rønner

Forrige  Næste
23/72

→ fra Nordre Rønner, Læsø (2009), Danmark

Nordre Rønner
Uploadet d. 13. September 2009

Stenrev – og Vendsyssels kyst i horisonten

I løbet af de 24 år fra 1858 til 1882 fandt der 316 strandinger sted omkring Læsø – heraf 122 totalforlis. Dette har nok været medvirkende til opførelse af fyrtårnet i 1880.

Fyret havde et særligt signallys til skibe, der nærmede sig kysten på faretruende måde: »De stævner mod fare!«

Selv Læsø-færgen strandede en gang i 1940’erne på Rønnerrevet på en tåget dag.

Se Læsø Kommunes hjemmeside med planche om strandinger.